Menu Zamknij

Przedawnienie długu – kiedy następuje?

Polskie prawo zawiera dokładną definicję terminu przedawnienia długu. Znajduje się ona w Kodeksie cywilnym. Należy jednak wiedzieć, że mimo tego, że przedawnienie długu istnieje, to nie wygasa on z urzędu i przestaje obowiązywać dłużnika. W związku z tym dłużnik nie jest zobowiązany do spłacenia swojego zobowiązania. Wyjątkiem od tej reguły może być zrzeczenie się korzystania z prawa do uchylenia się od spłacenia długu. W poniższym artykule w sposób wyczerpujący tłumaczymy, jakie konsekwencje prawne powoduje przedawnienie oraz po jakim okresie czasu do niego dochodzi.

Najszybsze przedawnienie przy mandatach

Najkrótszy okres przedawnienia dotyczy niezapłaconych mandatów oraz roszczeń z tytułu umowy przewozu. Zgodnie z polskim prawem ulegają one przedawnieniu już po upływie dwunastu miesięcy. Wiele osób nie przejmuje się mandatami i woli ich nie spłacać – jest to zachowanie naganne.

Wiele osób uważa, że podmiot wobec którego się zadłużyli, nie będzie próbował odzyskać swoich pieniędzy oraz że dany dług się przedawni. Osoby, które na to liczą, często nie obliczają nawet ile lat musi minąć, aby przedawnienie długu miało miejsce. W tej kwestii istnieje jednak olbrzymie ryzyko, ponieważ wierzycielowi przysługuje prawo do skierowania sprawy do sądu. W związku z tym mogą zostać naliczone opłaty dodatkowe, a sam proces może trwać bardzo długo (nawet kilka lat). Nie wolno zatem lekceważyć wezwań do zapłaty mandatów, ponieważ po pewnym czasie mogą one przerodzić się w kilka razy większe koszty.

Najważniejsze terminy przedawnień

Kodeks cywilny w sposób jasny mówi o terminach przedawnień. Ustawodawca wyróżnia dwa podstawowe terminy:

  • trzy lata dla roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej bądź oświadczeń okresowych,
  • sześć lat dla wszystkich roszczeń majątkowych bądź roszczeń stwierdzonych poprzez prawomocne wyroki sądów.

Przedawnienie długu wieloletniego

Jeśli chodzi o przedawnienie długu wieloletniego, sprawa wygląda nieco inaczej. Trzeba pamiętać o tym, że nie każde zobowiązanie wygasa po roku bądź dwóch latach. Zobowiązania, które powstają z mocy prawa (podatki) ulegają przedawnieniu po pięciu latach od końca roku kalendarzowego, w którym skończył się termin na jego spłatę. W przypadku długów stwierdzonych wyrokiem sądu, ulegają one przedawnieniu po sześciu latach oraz dotyczą roszczeń, które stwierdzono poprzez prawomocne wyroki sądów.

Wiele osób zastanawia się również nad tym, kiedy przedawnia się dług spadkowy. Jeśli spadkobierca w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym otwarto spadek złoży oświadczenie o przyjęciu spadku wprost, będzie odpowiadał w ten sam sposób co dłużnik za zobowiązania, które zaciągnął. W związku z tym, wierzycielowi przysługuje prawo do żądania od niego spłaty długu nawet, gdy nie wiedział o tym, że osoba zmarła posiadała jakiekolwiek długi.

Co zrobić, by zatrzymać proces przedawnienia?

Osoby ścigające dłużników w celu zatrzymania procesu przedawnienia mogą wykonywać wszelkie czynności sądowe (m.in. skierować pozew), wszcząć mediację bądź skłonić dłużnika do tego, by uznał wysuwane roszczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *